Pages Navigation Menu

KATEGORIJE I DULJINA KOREOGRAFIJE 2016

UMJETNIČKO KOTURALJKANJE – GODINA 2016

KATEGORIJE:

GODIŠTE

KATEGORIJA i duljina koreografije u MINUTAMA

2009. I MLAĐI

CICIBAN 1 min i 30 sec +/- 5 sec

2008, 2007,

C 2 min +/- 5 sec

2006, 2005,

B 2 min i 30 sec +/- 10 sec.

2004, 2003 ,

A 3 min +/- 10 sec

2002, 2001,

kadeti 3 min +/- 10 sec.

2000, 1999,

ml. juniori 4 min +/- 10 sec.

1998,1997,

junior 4 min +/- 10 sec.

1996 i STARIJI

seniori 4 min +/- 10 sec
Razna godišta Kat D 2 minute i 30 sec