Pages Navigation Menu

KATEGORIJE 2014

 

GODIŠTE                                                         kategorija i trajanje koreografije u minutama

2007 i mlađi                                                     CICIBAN          1 min i 30 sec  +/-  5 sec

2005, 2006                                                        C                          2 min  +/-  5 sec

2003, 2004                                                                                2 min i 30 sec +/-  10 sec

2001, 2002                                                         A                          3 min +/- 10 sec

1999, 2000                                                         KADETI            3 min +/- 10 sec

1997, 1998                                                          ML.JUNIORI  4 min +/- 10 sec

1995, 1996                                                           JUNIORI          4 min +/- 10 sec

1994 i stariji                                                       SENIORI           4 min +/- 10 sec

razna godišta                                                     kategorije D     2 min i 30 sec